Liturgiczna Służba Ołtarza

Propozycja tematów zbiórek dla kandydatów, ministrantów i lektorów.

Kandydat na ministranta

 1. 1.      Kto to jest ministrant
 2. 2.      Patroni ministrantów: św. Dominik Savio( główny patron) w zależności od diecezji patronów ministrantów może być więcej
 3. 3.      Cechy ministranta
 4. 4.      Posługa ministranta.
 5. 5.      Co znaczy służyć
 6. 6.      Strój ministranta
 7. 7.      Postawy ministranta
 8. 8.      Kościół najważniejsze miejsce
 9. 9.      Patron parafii
 10. 10.  Poruszanie się w Kościele
 11. 11.  Słowniczek liturgiczny
 12. 12.  Umiejętność służenia: chodzenie w procesji, poruszanie się na Mszy Świętej, wszystkie zwyczajne funkcje
 13. 13.  Hymn ministrancki zgodnie ze zwyczajem parafii
 14. 14.  Święty Jan Bosko – przygotowanie do obchodów 200 rocznicy urodzin.

 

Czas przygotowania kandydata na ministranta zależy od Opiekuna LS.

 Przyjęcie do grona ministrantów odbywa się przez udzielenie błogosławieństwa oraz otrzymanie stroju ministranckiego.

 

Ministranci

1.Światło- znak obecności Boga
-Obecność ognia i światła w historii zbawienia
-Świeca, świecznik, pochodnia
-Świeca i ołtarz

2. „Ja jestem światłem świata”
-Światło Chrystusa
-Światło wiary- procesje
-Światło prawdy- proklamacja Ewangelii
-Światło miłości- ofiara
-Światło życia- paschał
-Świece podczas liturgii, sprawowania sakramentów i nabożeństw

3. „Wy jesteście światłem świata”
-Szczegółowe omówienie modlitwy „Ojcze nasz”

– Ołtarz, ofiara, ofiarnik
-biblijne ołtarze
-ołtarz- miejsce ofiary oraz uczty
-dary ofiarne- chleb i wino, składka

4.  Liturgia sakramentalna i „liturgia rodzinna”
-Liturgia Eucharystii
-Rodzaje sprawowania Mszy świętej, język łaciński
-obrzędy sakramentów, sakramentalia

5. Ministrant wody
-Woda we Mszy świętej, symbolika wody
-oczyszczenie przez pokutę

6 .Ministrant kadzidła
– biblijne obrazy, symbolika kadzidła
-okadzanie

7. Święty Jan Bosko – przygotowanie do obchodów 200 rocznicy urodzin.

             

 

 

Lektorzy

 

1.Księgi liturgiczne
-Rodzaje ksiąg
-Mszał, formularz mszalny
-Modlitwa powszechna
-Posługa przy sprawowaniu sakramentów świętych
-Liturgia Godzin

2. Znak krzyża w liturgii
-Znak krzyża, służba krucyferariusza
-Noszenie krzyża w sobie
-Droga krzyżowa

3. Rok liturgiczny
-Historia zbawienia
-Rok liturgiczny, okresy
-Uroczystości, święta, wspomnienia

4. Liturgia życia
-Okres wielkanocny
-Niedziela- dzień Pański, dzień chrześcijańskiego wypoczynku,
święto rodzinne
-ojczyzna
-szaty liturgiczne
-naczynia liturgiczne

5. Święty Jan Bosko – przygotowanie do obchodów 200 rocznicy urodzin.