Kurs Ceremoniarza

W dniach 13-15 marca i 20-22 marca b.r. został zorganizowany kurs ceremoniarza dla lektorów z parafii naszej Inspektorii. Odbył się on w naszym seminarium na „Łosiówce”. Na kurs zgłoszono 23 kandydatów.

W czasie obu weekendów kandydaci uczestniczyli w wykładach i zajęciach praktycznych aby jak najlepiej przygotować się do objęcia funkcji ceremoniarza. Wykłady o genezie święta Paschy czy pochodzeniu gestów liturgicznych miały na celu pomoc w jeszcze lepszym zrozumieniu piękna liturgii, a zajęcia w kaplicy uczyły jak teorię przełożyć na praktyczną służbę przy ołtarzu.

Kurs obejmował nie tylko przygotowanie ceremoniarza w aspekcie wiedzy ale też pod względem duchowym, dlatego też nie zabrakło nabożeństwa adoracji Najświętszego Sakramentu czy też Drogi Krzyżowej z rozważaniami na podstawie wizerunku Całunu Turyńskiego. Podczas spotkania nie zabrakło również rekreacji kiedy to wszyscy mogli choć na chwilę zapomnieć o wykładach z liturgii i rozegrać mecz w piłkę nożną.

Kurs zakończył się 22 marca przyjęciem nowych ceremoniarzy i wręczeniem krzyży na mszy świętej o godzinie 10:00, której przewodniczył wikariusz inspektora ks. Adam Paszek.

Pragniemy podziękować wszystkim wykładowcom, którzy tak kompetentnie przybliżali nam treści pomocne w pełnieniu posługi ceremoniarza. W sposób szczególny dziękujemy ks. Wojciechowi Strzeleckiemu, który zorganizował kurs i czuwał nad całym jego przebiegiem.

Tekst: Mateusz Łukasiewicz

DSC_0033 DSC_0044 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0057 DSC_0059 DSC_0062 DSC_0069 DSC_0066