Odpowiedzialny za LS.

ks. Tadeusz Augustyn sdb
ul. Konfederacka 6
30-306 Kraków

tel. kom. 506 167 538 skrócony 215

e-mail: taugustyn@tlen.pl