W dniu 6 października w Krakowie na Dębnikach miało miejsce spotkanie księży opiekunów Liturgicznej Służby Inspektorii Krakowskiej. Spotkanie rozpoczęło się wspólną kawą a następnie  omówione zostały  sprawy związane z pracą wśród ministrantów i lektorów.

Poruszono wiele spraw między innymi pielgrzymkę ministrantów, kurs lektorski, który odbędzie się w czasie ferii zimowych, postanowiono również o zorganizowaniu inspektorialnych wakacji dla Liturgicznej Służby.  Ważną częścią spotkania była wspólna Msza Święta, której przewodniczył ksiądz wikariusz księdza Inspektora ksiądz Adam Paszek wygłaszając również kazanie. Całe spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem. Wszystkim przybyłym kapłanom bardzo serdecznie dziękuję za przybycie i podzielenie się swoimi spostrzeżeniami na temat służby liturgicznej.

Ks. Tadeusz Augustyn sdb

Informacje na temat kursu  lektorskiego.

Informuję, że w pierwsym terminie ferii zimowych w dniach od 18.01. do 20.01. 2013 r. odbył sie kurs lektorski dla ministrantów z naszych placówek. W kursie wzięło udział 13 kandydatów na lektorów. Kurs był bardzo intensywny ale uważam że bardzo udany. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Basi i Pani Ani za przeprowadzenie tego kursu. Dziękuję również księżom Opiekunom  za przysłanie kandydatów.

Uczestnicy kursu:

Kraków – Pychowice – 8 uczestników – ks. Opiekun  Tadeusz Szamara

Kraków – Dębniki – 1 uczestnik – ks. Opiekun  Tadeusz Augustyn

Oświęcim MBWW- 2 uczestników – Ks. Opiekun Karol Nadratowski

Oświęcim Zasole – 2 uczestników – Ks. Opiekun Krzysztof Rodzinka

Drugi termin kursu zaplanowany jest w dniach od 14.02 – 17.02. 2013 – również w Krakowie.

Program kursu lektorskiego 14.02. – 17.02.2013 r.

Kraków WDM – Łosiówka – ul. Tyniecka 39

Czwartek 14.02.2013 r.

18.00. – rozpoczęcie kursu

18.30 – kolacja

19.00 – Rekreacja

20.00. – kurs lektorski

21.00 – Modlitwy wieczorn

22.00 – cisza nocna.

Piątek  15.02. 2013 r.

8.00. – wstanie

8.30.- śniadanie

9.30. Wyjście do Centrum Jana Pawła II – Łagiewniki

11.30. – Msza Święta – Centrum Jana Pawła II.

14.00 – Obiad

14.30 – 16.00. – Rekreacja

16.30 – kurs lektorski

18.30. – kolacja

19.00 – Rekreacja

20.00. – kurs lektorski

21.00 – Modlitwy wieczorne – Droga Krzyżowa

22.00 – cisza nocna.

Sobota  16.02. 2013.

8.00 – Wstanie

8.30. – śniadanie

9.30.-  Ćwiczenia Liturgiczne –  Mszał, Lekcjonarz, itp.

11.00. –  Rekreacja

12.00 . – Wyjście do miasta

15.30. – kurs lektorski

16.30. – przerwa

17.00. – kurs lektorski

18.30. – kolacja

19.00. – rekreacja

20.00. – kurs lektorski

21.00 – Modlitwy wieczorne

22.00 – cisza nocna.

Niedziela 17.02 2013.

8.00 – Wstanie

8.30. – śniadanie

9.15. – wyjście na Dębniki

10.00.- Msza Święta – Kościół – Dębniki – Rozdanie zaświadczeń o ukończeniu kursu.

11.00 – Spotkanie z księdzem Inspektorem

12.30. – obiad

13.00. – zakończenie kursu.

 

Pozdrawiam

ks. Tadeusz Augustyn sdb